ZAKRES INFORMACJI

Zakres informacji organizacyjno-diagnostycz- nej jest bardzo duży, obejmuje bowiem problemy ideo­logiczne, gospodarcze, społeczno-psychologiczne, socjo­logiczne itp. Oczywiście nadal istnieje otwarty problem analizy i    oceny możliwości techniczno-materialnych i statuto­wych stworzenia w naszych organizacjach społecznych i    politycznych istotnie sprawnego systemu informacji. W naszych warunkach możliwości te są jeszcze dość ograniczone, lecz w przyszłości ograniczenia te mogą zniknąć. Nie upatrując w tym, co zostało powyżej po­wiedziane, recepty na usprawnienie wszelkich form naszego działania, nie należy jednak lekceważyć żad­nych środków i metod, zwłaszcza zrodzonych z nowo­czesnego podejścia systemowo-informacyjnego, niosą­cych ze sotbą możliwości zwiększania skuteczności i uno­wocześniania naszej działalności społecznej.


Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!