ANALITYCZNA MASZYNA

„Anali­tyczna maszyna” Babbage’a składała się z trzech pod­stawowych bloków: „magazynu” dla danych początko­wych i rezultatów obliczeń cząstkowych, które można było pobierać zgodnie z życzeniem „młynka” dla wy­konywania działań arytmetycznych, oraz bloku, któ­ry nie miał swojej nazwy (dziś nazywamy go „urzą­dzeniem sterującym”), przy którego pomocy dokony­wało się wyboru żądanych danych z „magazynu” w celu niezbędnego ich przetworzenia w „młynku” i   powrotu rezultatu do „magazynu”.Minęło ponad sto lat, nim pojawiła się pierwsza dob­rze działająca mechaniczna maszyna cyfrowa (MARK I) zbudowana na Uniwersytecie w Harward przez prof.H.’ H. Aikena.

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!