ELEKTRONICZNE MASZYNY

Elektroniczne maszyny cyfrowe, a krócej: komputery, można klasyfikować na podstawie różnych kryteriów. Najczęściej dzielimy je ze względu na:  zakres zastosowania,   poziom technologii produkcji,   koszt instalacji maszyny,przeznaczenie.Biorąc pod uwagę zakres zastosowania, maszyny cy­frowe można podzielić na dwie grupy: maszyny uni­wersalne i specjalistyczne.Maszyny uniwersalne służą do wykonywania obliczeń opartych na zastosowaniu metod numerycznych, nato­miast maszyny specjalistyczne stosuje się ponadto do realizacji procesów przetwarzania danych o różnym charakterze i przeznaczeniu, np. w celach kierowa­nia zakładami przemysłowymi, instytucjami transpor­towymi i handlowymi, dla sterowania procesami tech­nologicznymi w hutnictwie, górnictwie, cukrowniach, cementowniach itp.

 

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!