METODY OPROGRAMOWANIA

W związku z tym ostatnio po– święcą się większą uwagę opracowywaniu metod opro­gramowania, z których mogliby korzystać mniej wy­kwalifikowani operatorzy. Te warunki spełniają takie języki programowania, jak np, Algol i Fortran, oraz zastosowanie autokodów. Niektórzy autorzy występują przeciwko używaniu w odniesieniu do maszyn matematycznych takich ter­minów, jak „pamięć”, „rozkazy”, „podjęcie decyzji”. Z tego rodzaju poglądami można się zgodzić. Zagad­nienie polega jednak nie na tym, że nazywając rejestr maszyny „pamięcią” rzekomo sugerujemy, iż maszyna może posiadać „osobowość” lub „charakter” (inżynie­rowie nie są aż tak naiwni), lecz na tym, że jest to wy­jątkowo kiepska analogia.

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!