NA PRZEŁOMIE WIEKÓW

Kiedy na przełomie XVI i XVII wieku zjawiła się luneta, systemy sygnalizacji świetlnej przekształciły się stopniowo w systemy optyczne i mechaniczno-optycz- ne. Luneta stała się niezbędnym wyposażeniem punk­tów obserwacyjnych w systemach telekomunikacji wzrokowej. U schyłku XVIII i ńa początku XIX w. rozpo­wszechnił się w całej Europie telegraf mechaniczno- -optyczny Klaudiusza Chappe’a.  Pierwsze połączenie telegraficzne tego typu urucho­mił Chappe 2 marca 1791 r. przed komisarzami rewo­lucyjnego konwentu Francji na trasie 35 km pomiędzy Mćniimontant a Saint-Martin du Tertre, nadając wia­domości w ciągu 20 minut. Po tym sukcesie nazwano Chappe’a „inżynierem telegrafu” i polecono wybudo­wać dwie linie telegraficzne: Paryż—Lille na trasie 220 km i Paryż—Strassburg.

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!