NOWE USŁUGI INFORMATYCZNE

Nowe usługi informacyjne, których wprowadzenie w najbliższej przyszłości stanie się konieczne dla uspra­wnienia działalności gospodarczej, społecznej, naukowej itp., zrodzą szereg trudności o charakterze techniczno- -organizacyjnym i inwestycyjnym. Weźmy dla przy­kładu wideofon. Jeżeli zaistnieje potrzeba, aby np. jeden na stu abonentów zwykłych aparatów telefo­nicznych miał zainstalowany wideotelefon, to koszty tej inwestycji będą niemal równe dotychczasowej war­tości istniejącej sieci telefonicznej. Jedną z poważnych trudności sprawi problem insta­lowania central łączeniowych, czyli problem komu­tacji, albowiem może wzrosnąć szybkość łączenia abo­nentów. Na obszarze od central ręcznych, przez centrale sterowane tarczą numerową, do central elektronicz­nych, z którymi współpracować winny aparaty kla­wiaturowe, istnieje również rozległa gama problemów technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych.

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!