NOWOCZESNE ŚRODKI INFORMACYJNE

Nowoczesne środki informa­cyjne mają więc rację bytu nie tylko w gospodarce. Jeśli w instytucjach gospodarczych są nieodzowne, to tym bardziej powinny stać się nieodzowne w organiza­cjach politycznych, które przecież gospodarką sterują, dokonują ogólnych analiz ekonomicznych i ocen spo­łecznych. Trzeba pamiętać, że obieg informacji w organiza­cjach społecznych i politycznych pełni także rolę więzi identyfikacyjnych; chodzi w tym wypadku głównie o  bieg informacji od góry do dołu, tj. do szeregowych członków tych organizacji. Tak jak dla kierownictwa istotne są stałe informacje od instancji dołowych, umo­żliwiające prawidłowe ustalanie bieżących celów i for­mułowanie poglądów całościowych, tak dla szerego­wych członków i instancji dołowych ważne jest po­twierdzenie stopnia skuteczności ich wysiłków organi­zacyjnych i wyników pracy.


Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!