PODSTAWOWY PROBLEM

Podstawowymi problemami technicznymi będą nadal: przesyłanie mo­wy, obrazu i danych cyfrowych, ich przetwarzanie statystyczno-logiczne i wymiana przy wykorzystaniu dróg w postaci kabli podziemnych i podmorskich, linii radiowych naziemnych oraz linii satelitarnych. Zasadniczym zagadnieniem we współczesnym roz­woju teletransmisji pozostanie również automatyzacja połączeń pomiędzy użytkownikami sieci telekomuni­kacyjnej, powszechna w skali danego kraju, kontynen­tu i całego świata, czyli upowszechnienie techniki ko­mutacji automatycznej. Charakterystycznym zjawis­kiem stanie się również większy udział maszyn w sa­modzielnej wymianie informacji zarówno dla sterowa­nia procesami technologicznymi, jak i zarządzania ze­społami ludzi

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!