PROCES OBSŁUGI

Zwykle odróżnia się zapotrzebowanie pamięci na software banku danych od zapotrzebowa­nia pamięci na dane. W procesie obsługi niektórych użytkowników banku pierwsze z nich wzrasta w zwią­zku z koniecznością stosowania wydajniejszych syste­mów operacyjnych, tj. sterujących procesami składa­jącymi się na funkcjonowanie banku. Zapotrzebowanie pamięci obejmuje zwykle taki jej obszar, który zapew­ni przeprowadzanie np. następujących operacji: doko­nanie zmiany organizacji zbiorów, wyszukiwanie da­nych oraz ich aktualizację. Zwykle wymaga się, aby zapotrzebowanie pamięci niezbędnej dla spełniania funkcji wyszukiwania danych było minimalne, gdyż najczęściej realizuje się ją równocześnie z innymi pro­gramami.

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)