REJESTROWANE DANE

Dane rejestrowane na tych nośnikach przekazuje się .do urządzeń czytających, tj. czytników kart lub czyt­ników taśmy, które za pomocą fotoelementów wykry­wają kombinacje otworków, przekształcają je na syg­nały elektryczne i przesyłają do maszyny.Przeciętna szybkość wprowadzania informacji do EMC za pomocą urządzeń czytających z kart lub taśm wynosi około 1000 znaków na sekundę (pod pojęciem „znak” rozumie się kod litery, cyfry lub symbolu spe­cjalnego).Urządzenia do wyprowadzania wyników z elektro­nicznej maszyny cyfrowej służą do wysyłania ich na zewnątrz maszyny w postaci nadającej się do bezpo­średniego wykorzystania lub też w formie zapisu wy­magającego dalszego opracowania.

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!