SPRAWDZENIE PROGRAMU

Po napisaniu na formularzu program podlega spraw­dzeniu, a następnie przeniesieniu na maszynowe noś­niki informacji. Program napisany w języku symbo­licznym wprowadza się również na maszynowe nośniki informacji. Jednakże w tym przypadku zakres przeno­szonych informacji ogranicza się do kodów operacji oraz symbolicznych adresów poszczególnych rozkazów. Program napisany w języku symbolicznym i wydziur- kowany na maszynowych nośnikach informacji nosi nazwę programu źródłowego. Jak wspomniano, program źródłowy przygotowuje się w języku dogodnym dla programisty, lecz niezrozumia­łym bezpośrednio dla maszyny cyfrowej. Z tego wyni­ka, że program ten nie może bezpośrednio sterować pracą maszyny cyfrowej podczas realizacji procesu obli­czeniowego.

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!