UKŁAD NERWOWY

Układ nerwowy można z grubsza wyobrazić sobie w postaci niezwykle złożonych obwodów działających na zasadzie „włączono-wyłączono”, przez które przebie­gają sygnały impulsowe. Neuron przedstawiamy zwykle w postaci elementu podobnego do przełącznika lub przekaźnika posiadającego dwa stany: włączone i wy­łączone. Opracowanie jednolitej symboliki dla opisu działania układu nerwowego i binarnych maszyn ma­tematycznych potwierdza istnienie co najmniej po­wierzchownej analogii między nimi. Właśnie ta ana­logia rozwinęła się w ostatnich czasach, jednakże two­rzenie modeli mózgu poszło po innej, bardziej nowo­czesnej drodze właśnie wówczas, gdy badacze zrezyg­nowali ze ścisłej analogii, ponieważ w rzeczywistości mózg nie przypomina ani trochę maszyny cyfrowej.

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!