W ŚLAD ZA PIERWSZYMI

W ślad za pierwszymi dziedzinami zastosowań EMC do obliczeń naukowo-technicznych i ekonomicznych na­stąpił dalszy ich rozwój; nazwano je przetwarzaniem danych związanych bezpośrednio z zarządzaniem orga­nizacjami produkcyjnymi, handlowymi, transportowy­mi itp. Na przykład w przedsiębiorstwach przemysło­wych przetwarzanie danych rozpoczynano zwykle od takich agend, jak: ewidencja obrotu materiałowego, ob­liczanie zarobków pracowniczych, a następnie obejmo­wano nim problematykę planowania i operatywnego za­rządzania. -Do stosunkowo najmłodszych zastosowań EMC w zautomatyzowanych systemach sterowania należy stero­wanie procesami produkcyjnymi.  Tego typu zastoso­wania wymagają bowiem maszyn pozwalających na rozwiązywanie zadań w czasie rzeczywistym, tj. z taką szybkością, aby procesy obliczeń na EMC i wynikają­ce z nich decyzje, przekazywane przez urządzenia automatycznego sterowania, odbywały się szybciej, niż mogłyby nastąpić niepożądane zmiany w bieżącym pro­cesie produkcyjnym.

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)