WARUNKI DO DZIAŁANIA

Kolejnym czynnikiem działania są warunki, w jakich odbywa się osiąganie celu, w stosunku do tych, jakie przewidywano w chwili podejmowania decyzji doty­czącej podjęcia danego działania. Należą do nich m. in.: warunki meteorologiczne, terenowe, sytuacja rynkowa, gospodarcza, polityczna itp. Wpływają one na sposób użycia środków, a tym samym decydują o racjonal­ności działania. Jednak warunki działania, zmieniając się losowo, wymagają prognozowania, tj. dokonywania ocen prawdopodobieństwa osiągania poszczególnych pośrednich celów działania i celu końcowego. Z tego względu aspekt informacyjny tego czynnika (często praktycznie nie doceniany) wywiera decydujący wpływ na decyzje etapowe (cząstkowe), wynikające z koniecz­ności korygowania planu działania i dostosowywania go do nowych warunków, których w chwili podejmowa­nia poprzednich decyzji nie można było przewidzieć. Pomocne tu są pewne elementy teorii informacji.

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)