Wykorzystanie multimediów w szkolnictwie

Trudno dziś wyobrazić sobie szkołę, która program nauczania opiera tylko i wyłącznie na kredzie i tablicy. Do sal szkolnych coraz częściej wprowadzane są komputery, aby od najmłodszych lat uczyć młodzież posługiwania się nimi i Internetem. Szkoły starają się o dofinansowania z rożnych źródeł w tym unijnych a także startują w konkursach, aby wyposażyć sale w wysokiej jakości sprzęt multimedialny. W większości zainstalowane są telewizory plazmowe i projektory, aby nauczyciele mogli używać prezentacji multimedialnych w procesie nauczania. Uczniowie również coraz częściej są angażowani w tworzenie prezentacji, gdyż te często są ich późniejszym narzędziem pracy w dorosłym życiu. Od najmłodszych lat wprowadzane do szkolnictwa są plansze i gry multimedialne rozwijające kojarzenie i praktyczne myślenie, a wykorzystywanie materiałów filmowych na lekcjach nikogo już nie dziwi. Również rodzice chętniej posyłają dzieci do dobrze wyposażonych szkól, nawet jeśli związane są z tym dodatkowe opłaty, bowiem na przyszłości dziecka nie można oszczędzać.