ZAGADNIENIA PROGRAMOWANIA

Po od­czytaniu lub zapisaniu danych karta wraća z powro­tem do zasobnika.Do najważniejszych parametrów, według których można ocenić jakość pamięci maszyny cyfrowej, należą: pojemność,  czas dostępu do informacji zawartych w pamięci maszyny,szybkość odczytu — zapisu danych,    koszt pamięci w przeliczeniu na jednostkę da­nych. Zagadnieniami programowania komputerów zajmują się programiści. Główne funkcje programisty sprowa­dzają się do:przedstawienia problemu obliczeniowego w for­mie dostępnej dla maszyny cyfrowej,  opisania procesu w formie dostępnej dla maszyn.Aby problem obliczeniowy mógł być zrealizowany za pomocą maszyny cyfrowej, należy przede wszystkim stwierdzić, czy jest dostępny rozwiązaniu maszynowe­mu, tzn. czy można go rozwiązać na drodze matema- tyczno-łogicznej bez angażowania intuicji człowieka, musi bowiem istnieć algorytm tego zadania, a progra­mista powinien go znać.

Cześć, ja jestem Gaweł, a to jest najbardziej techniczny blog w sieci! Znajdziesz tu masę istotnych informacji na każdy temat. Piszę o wskazówkach jak stać się prawdziwym technicznym detektywem! Ciekawostki, nowinki techniczne, wszystko, czego zapragnie mój czytelnik, czyli Ty!